گروه آموزشی جامعه شناسي متوسطه كنگان

شرح فعاليتهاي گروه

این وبلاگ به منظور استفاده دبیران و دانش آموزان در سال 1387 توسط قاسم احمدی سر گروه جامعه شناسی شهرستان کنگان ساخته شده است.امیدواریم کمکی به بالا بردن سطح علمی عزیزان داشته باشیم.منتظر کمکهاو نظرات شما هستیم.
دوستان در این پست میتوانند با دیگر همکاران خود ذر ارتباط باشند و سولات خودرا در قسمت نظرات بنویسند تا دیگر همکارا جواب بدهند.


این پست ثابت می باشد.


+  نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 23:33  توسط قاسم احمدي  | 
+  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 13:36  توسط قاسم احمدي  | 
جامعه شناسی ۲

نام مدرسه خرداد۹۱ خرداد۹۲ رشد افت
ملاصدرا ۳۵٪ ۴۸٪ ۱۳+
فاطمه زهرا ۷۸/۸۳٪ ۴۷/۸۹ ۶۹/۵+
شهید عبدی بنک ۸۸/۸۸٪ ۸۳/۹۵٪ ۹۵/۶+
شهید امین پرک ۱۱/۶۱٪ ۲۹/۳۵٪ ۸۲/۲۵ـ

جامعه شناسی ۱

نام مدرسه خرداد۹۱ خرداد۹۲ رشد افت
فاطمه زهرا ۲۷/۷۷٪ ۱۰۰٪ ۷۳/۲۲+
شهید امین پرک ۱۰۰٪ ۰۷/۷۴ ۹۳/۲۵ـ
شهید عبدالله زاده ۱۰۰٪

اقتصاد

نام مدرسه خرداد۹۱ خرداد۹۲ رشد افت
فاطمه زهرا ۲۷/۷۷٪ ۱۰۰٪ ۷۳/۲۲+
شهید امین پرک ۱۰۰٪ ۸۸٪ ۲۲-
شهید عبدالله زاده ۱۰۰٪

مطالعات اجتماعی

نام مدرسه خرداد۹۱ خرداد۹۲ رشد افت
ملاصدرا ۵۷/۷۳٪ ۷۷/۶۰٪ ۸/۱۲ـ٪
شهید عبدی ۵۲/۸۴٪ ۵/۸۷ ۰۵/۳+٪
فاطمه زهرا ۱۹/۸۰٪ ۵۶٪ ۱۹/۲۴-٪
معلم ۵۳٪ ۲۶٪ ۲۷-٪
اندیشه نمونه ---------- ۱۰۰٪
شهید عبدالله زاده ۸۶٪ ۷۴٪ ۱۲-٪
شهید امین پرک ۶۶/۶۸٪ ۹۰/۹۰ ۲۴/۲۲+٪
شهید بهشتی  درخشان ۱۰۰٪
فرزانگان ۱۰۰٪

 

+  نوشته شده در  یکشنبه هفدهم فروردین 1393ساعت 11:24  توسط قاسم احمدي  | 

لغات تخصصی ویژه کتب علوم اجتماعی دبیرستان

هنجار اجتماعی (social norm) شیوه های رفتار، عمل یا اندیشه که در جامعه پذیرفته شده و فرد با فرآیند اجتماعی شدن با انها منطبق می شود. عدم رعایت آن باعث واکنش های مانند تعجب، فشار و یا الزام اجتماعی می شود.

هنجار(norm) قاعده و قانونیست که مرجع عمل است. هنجار اصل و قاعده ای است که باید رفتار را هدایت و رهبری کند.

بی هنجاری(Anomie) رفتارهای که با قواعد و هنجارهای مورد قبول جامعه مغایرت دارد، شخص  دچاربی سازمانی شخصیتی شده و متمرد و منحرف در برابر قوانین است، شرایطی که در ان هنجارها در تنازع با یکدیگرند و افراد به سختی می تواند خواسته ها و اهداف متناقص محیط اجتماعی سازگاری پدید آورند. انتظارات فرهنگی با واقعیات اجتماعی ناسازگار باشد وضع یا شرایطی که فاقد هنجار است.

نابهنجار(Abnormal) فاقد سازگاری با نظام، مضر در کارآیی یک نظام، مغایر با انتظارات مردم، متمایز از آنچه معمول و طبیعی است. آنکه از هنجارها و میانگین ها انحراف دارد.

 نابهنجاری اجتماعی(social Abnormal)  اختلال در رابطه یک فرد یا گروه و محیط اجتماعی خود و ساخت و کارکرد جامعه.

ارزش(value) بنیادی ترین عامل تعیین کننده اندیشه و عمل و یا اعمال فرد و همچنین شکل گیری حیات اجتماعی است 1- ممکن ملاک ارزش همان مورد آرزو بودنباشد2- دارای قیمت زیاد و قابل مبادله 3- ذاتا ازشمند بودن  3- بواسطه ای رفع نیاز ها و بر آورده کردن اهداف خاص. مورد اول و چهارم به مفهوم ارش در جامعه شناسی نزدیکتر است.

 هر موضوعی که مورد نیاز و نگرش یا ارزو باشد. پارسونز: ارزش عنصری از دستگاه نمادین مشترک است که ملاک و معیار برای انتخاب است. معادل هنجار های بنیادی و هدایت کننده است. احساسات ریشه دار وعمیقی است که اعضای جامعه در ان شریکند. این ارزش ها اعمال و رفتار جامعه راتعیین می کند.

ضد اجتماع (Antisocial) کسی که آگاهانه یا نااگاهانه به عمد و غیر عمدی علیه نظم جامعه فعالیت می کند( دزدان و جنایتکاران).

پرخاشگری( Aggression): رفتارهای که با هدف ترساندن دیگران و تخطی از مرزهای حقوقی انجام می گیرد. توام با کاربرد قدرت بوده و بر علیه موازین اجتماعی انجام می گیرد.

از خود بیگانگی( Alienation) در لغت به معنای بیگانه ساختن است. تجربه خاصی که موجب می شود شخص خود را همچون بیگانه حس کند. بین اجزاء مختلف شخصیت فرد تجزیه حاصل می شود. کل شخصیت از معنی بیافتد مانند بیگانگی با محیط( فرد ارزش های مسلط محیط را نفی و با ان بیگانه می شود و بین او و جامعه خلاء بوجود می اید).

درونی شدن – نهادی شدن( internalization) یادگیری، نمادسازی.  حالتی است که یادگیرنده نسبت به شرلیطی که او را وادار کرده است تحت تآثیر قرار می گیرد و بقرانگیخته وناهشیار وناخواگاه آن ر نجام می دهد.

کنترل اجتماعی(social control) محدو شدن اعمال و افعال فرد از طرف گروه یا جامعه ای که به ان تعلق دارد کنترل اجتماعی می گویند.

مجازات( sanction) عقوبت یا پاداشی است که هدف ان تآمین همرنگی با استاندار های رفتاری و امور مطلوب وپسندیه یک گروه اجتماعی می باشد.

انحراف(Deviance) هر گونه رفتاری که منطبق بر انتظارات جامعه نباشد.

هدف( goal) در روانشناسی منظور از هدفهمان نتیجه نهایی عمل یا مجموعه ای از اعمل است. هر نوع دگرگونی موقعیتی است که شخص یا گروه از راه اعمال خویش قصد پدید آوردن ان را دارد(899). هدف از عناصر اصلی نظام اجتماعی است.

تقلید(imitation) کوشش هشیار یا ناهشیار فرد و گروه در زمینه یکسان کردن رفتار و اندیشه خود با افراد و گروه های دیگر. تقلید کوششی در همسان  و یا همسان نمایی است. کوششی است که برای گزینش برخی از جنبه های اندیشه و رفتار دیگری.

سازگاری(Adjstment) جاری دادن اجزاء در یک مجموعه بنحوی که وظیفه خود را درست انجام دهد.

همانند گردی (assimilation) فرآینی است که طی ان اشخاص یا گروه ها احساسات، آموخته ها و طرز تلقی های اشخاص یا گروه ها را کسب می کنند  و در جریان زمان  و به طور تدریجی با ان یکی شده در ان ذوب شد و کل واحد را تشکیل می دهند. معادل تطبیق و همسازی است. در سطح جهانی بیانگر تلاش کشورهای جهان سوم برای همانندی با  غرب است.

همسازی(Accommodation) فرآیندی آگاهانه یا نااگاهانه که به دگرگونی متقابل بین افراد یا گروه ها منجر می شود و باعث رفع و یا کاهش تعارض و تشنج می شود.

  انطباق(Adaption) سازگاری اجتماعی و شامل فرآیندی که فرد یا گروه روابط اجتماعی خود را با محیط اجتماعی هماهنگ می کنند.

همنوایی(conformism) انطباقی صرفا و عمدا بطور مصلحتی( برای گلیم خود را از آب بیرون کشیدن) انجام بگیرد. اگر انطباق بعد دستوری داشته با سازگاری نامیده  می شود. حالتی است که فرد الگو های وارزش های مسلط محیط پیرامون خود را به چونو چرا می پذیرد و رفتار خود را با منطبق می کند. همنوایی افراطی همان تسلیم و محاغظه کاری و انفعال است.

 رفتار(Behavior) رفتار همان واکنش به دیگران است که دارای ابعاد عینی، ذهنی،کمی وکیفی است. دگرگونی یا حرکت یا پاسخ هر موجود یا واحد و یا مجموعه پاسخ ها در برابر وضع موجود و شرایط پیرامون است.

طرز تلقی(Attitud) مابین عقیده و عمل قرار دارد. آمادگی روانی بالفعل جهت انجام عمل، گرایش یا جهت گیری مثبت و منفی در برابری یک امر اجتماعی، مجموعه ای از فرآیندهای عاطفی، انگیزشی و شناختی فرد است. همیشه در فرد وجود دارد بر خلاف انگیزه که بعضی مواقع بوجود می اید.

دوگانگی روانی(Ambivalence )همزیستی دوحالت عاطفی متناقض در یک فرد مانند عشق و تنفر، دو حسی بودن، دورویگی

تمایل( conation) حالت های ذهنی که همراه با میل به عمل  و گرایش اگاهانه به عمل است که باعث شروع فعالیت های عمدی است.

تقلید(imitation) کوشش هشیار یا ناهشیار فرد و گروه در زمینه یکسان کردن رفتار و اندیشه خود با افراد و گروه های دیگر. تقلید کوششی در همسان  و یا همسان نمایی است. کوششی است که برای گزینش برخی از جنبه های اندیشه و رفتار دیگری.

هویت یابی (identification ) یک عمل روانی است که بوسیله آن شخص، خودآگاه یا ناخودآگاه خصوصیات فرد یا گروهی را به خود نسبت می دهد. کودکان از طریق هویت یابی به این باور می رسند که خصوصیاتی مشابه مدل مورد تقلید خود دارند. هنگامی که با مدل شایسته هویت یابی می کنند احساس غرور و خرسندی به آنها دست می دهد.

نظام شخصیت(personality system) از نظر جامعه شناسانی شامل رفتارها حاصل از تجربه اجتماعی است که تکامل می یابند و  بوسیله اهداف محدود می شوند. سازمانی پویا ازنطام های روانی و جسمانی است که از درون فرد سبب سازگاری های بی همتا و بی نظیر او با محیط می شود. پیکره ای کم و بیش وحدت یافته از عادات، نگرش ها، صفاتی است که بطور اگاهانه در چهارچوب تصورات و ارزش ها، اهداف و مقاصد شکل گرفته است.  پارسونر: نظام نسبتا مشخص، معین و ثایتی از تمایلات وابسته به نیازها است که فرد از میان واکنش های مختلفی که از طریق موقعیت هدف به وی عرضه انتخاب می شود.

شخصیت(personality) نقابی که بازیگران در اجرای نقش به صورت می زنند. مجموعه ویژگی های روان شناختی وغیر محیطی رفتار فرد است و است که باعث سازگاری منحصر به فرد شخص با محیط پیرامون می شود و شامل عادات، احساسات، طرز تلقی ها، باورها و تمایلات است.

خود شناسی(self- knowledge) شناخت خویشتن از نظر جسمانی،  اجتماعی و روانی که مقدمه ای فعلیت یافتن شخصیت است.

نظام جهت گیری(system of oriention) امیزه ای از شناسائی، ارزش ها و افسام گوناگون هنجار هایی است که بر حسب انها گروه یا فرد جهت خود را نیبت به موقعیت تعیین و عمل مناسب را بر می گزیند.

ایثار( Abnegation)مقدم شمردن دیگران بر خود، در برابر خودخواهی، قومر مرکزی و خود گرایی قرار دارد.

تحجر گرایی( Fixism) در برابر تبدیل گرایی و آینده نگری قرار دارد و نشان دهنده اندیشه جزمی و خشک و انعطاف ناپذیر است. شیوه ای از تفکر است که بن بست اجتماعی و رکود اجتماعی منجر می شود.

  تحجر اجتماعی(social assification) سخت شدن سنت ها، عادات یا الگو و قوانین اجتماعی آنچنانکه در برابر روند های تازه مقاومت ورزند و تآخر یا دیرکرد اجتماعی را به بار می آورد.

تقدیر گرایی(Fatalism) پذیرش بی چون چرای وایع و تسلیم در برابر ان است. این نوع نگرش از ایناندیشه ناشی می شود که بیشتر وایع از حیطه تسلط انسان خارج است.

  متعصب- جمود فکری(Fanaticism ) دارای عقاید کلیشه ای و قالبی و تغیی ناپذیر و جزمی است.

 تعصب گروهی( Esprit group) داشتن پیوندی سخت و عاطفی با گروه، نشان دادن وفاداری به آن.

غرض ورزی(Favoritism) نشان دهنده روابطی شخصی است که بر اساس شایستگی نمی باشد صورتی از تبعیض(discrimiation) است و چنانچه برتری  فامیل خوشان را به همراه داشته به خویشاوند گرایی(Nepotism) تبدیل می شود(ساروخانی، 264).

کارکرد مطلوب(Eufunction) زمانی که عملکرد اجزاء با اهداف نظام اجتماعی منطبق باشد و نیاز های اساسی ان را پاسخ دهد.

کارکرد نامطلوب(Dysfunction) زمانی که عملکرد اجزاء با اهداف نظام اجتماعی منطبق نباشد و نیاز های اساسی ان را پاسخ ندهد.

فرقه(Faction)گروهی ویژ ه ای است که در محدوده زمان بوجود می آید و هدف ان تامین خواست های گروهی است و بر ساس جانبداری غرض الودو برای تحقق اهداف خاص شکل می گیرد و اهداف آنها با اهداف کل جامعه مغایر است. نوعی گروه مذهبی است که در اعتراض به گروه مذهبی دیگر پدید می اید و معمولا از ان جدا می شود. گروه نو ظهور که عقائد و اعمالی را ابداع می کند ومخالف افکار و اعمال گروه یا گروه های سازگار جامعه است. هم کاربرد سیاسی و هم مذهبی دارد.

مد( Fashion ) دگرگونی های که زود رواج می یابند و عمر نسبتا محدود دارند. هر چهره ای از فرهنگ که جنبه ای ناپایدار دارد. افراد به جهت اعتباری که به آن وابسته است به طور سطحی به آن گرایش پیدا می کنند. الگو های غیر منطقی و ناپایدار رفتار را که به طور مکرر در جوامعه بوجود می ایند و دارای پایگاه ثابت نبوده و با استفاده از تقلید جهت دار گشترش می یآبد.

رسوم(Customs) شیوه های از اندیشه و عمل که اعضای گروه به عنوان سنت آن را رعایت می کنند و به عنوان عادت آنرا فرا می گیرند..

مراسم(ceremony) بیان احساسات و افکار مشترک از طریق انجام اعمال کم و بیش رسمی به بعد نمادی در زمان و مکان معین. رسم یا آیینی که بیانگر احساسات و نگرش های مشترک بوده و در موقعیت های مناسب  و خاص به مرحله عمل در می آیند و سرشتی نمادین دارد.

سرمایه(apitalism-capital) هر کالا، پول یا ثروتی که قابلیت نگهداشت و افزایش داشته باشد ودارایی های دیگری به هرشیوه از ان به دست بیاید. سرمایه به همراه زمین،کار، سازمان و مدیریت از عوامل اصلی تولید است. سرمایه داری به نظامی گفته میشود که معتقد به مالکیت وسایل تولید در بخش خصوصی بوده ورقابت آزاد را باعث تنظیم بازار می داند، معتقد به تخصص گرایی و دخالت اندک دولت در اقتصاد است(سرمایه داری بازرگانی، صنعتی و مالی).

بورژوا و بورژوازی(Bourgeoisie-Bourgeois) ساکن شهر آزاد که دارای منزلتی خاص و جدا از فلمرو قضایی و حاکمیت فئودال ها بود. این مفهوم شامل طبقه متوسط مخصوصا بازرگانان را در هر کشور شامل می شد. این افراد متکی به کار خود بوده اند و همانند فئودال ها خدمه و خدمتگذار نداشتندۀ کار را عبادت تلقی می کردن و به سرمایسه گذاری علاقمن بودندو نه به نصرف. اناه در تلاش بودن به وسایل تولید دست پیدا کنند. اول به قدرت اقتصادی رسیدن و سپس به قدرت سیاسی دست یافتنتد.  ار قرن نورده به عنوان قدرت مسلط  و طبقه مسلط بر گارگران شناخته شدند. و مظهر سرمایه لیبرل به حساب امدند. در قرن بیستم این  واژه محتوایی نامطلوب پیدا کرد وامروزه به کسی می گویند که به رفاهی غیر موزون بیشتر از کار علاقه دارند.

مسئله اجتماعی( social problem) موقعیتی موثر که به گمان عده قابل توجهی از مردم جامعه یا عده ای قابل توهی از مردمان جوامع دیگر، سرچشمه سختی و بدبختی به شمار می آید ولی قابل بهبود است.هم عینی است و هم از تفسیر ذهنی حاصل می شود.

موسسه(association) گروهی که برای تعقیب علاقه یا علائق مشترک سازمان یافته باشد و نتیجه هم پیمانی رسمی است.

همچشمی(Emulation) سبقت جویی در جهت وصول به هدف های پذیرفته شده از جانب عامه مردم. آمیزه ای از تقلید و رقابت است.

گروه قومی(Ethnic Group)  شامل مردمی با ویژگی های خاص دینی، نژادی،جغرافیایی و یا عدات و رسوم مخصوص به خود بوده و در داخل یک مجمموعه ای اجتماعی و فرهنگی گسترده تر جاری گرفته است.

تضاد طبقاتی( class struggle) کشمکش بین طبقات اجتماعی در زمین ههای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود. از نظر مارکس این کشمکش و درگیری میان بهرهکشان و استثمار شدگان و کارگان و سرمایه داران است و یک نبرد دائمی است.

کشمکش( conflict)  به معنای مبارزه کردن، برخورد،ضربه زدن است. حالتی است که دو نفر یا دو گروه یا چند گروه به دلائل مادی یا غیر مادی با یکدیگر در ستیزند. طرفین می خواهد دیگری را وادار به تسلیم کند.

رقایت( Competitiion) عمل و تعقیب هدفدار که آگاهانه یا نا آگاهانه به طور مشترک انجام می گیرد. رقابت صورتی از تقابل و کشمکش و تقابل است که در آن دو یا چند نفر و گروه جهت دست یابی به خواسته های چند با یکدیگر با خشونتی کمتر و یا بدون خشونت مبارزه می کنند. در جریان ان توجه همه بیشتر به هدف است تا شکست رقبا.

فاشیسم Fascism ریشه این کلمه از لغت(fascis) به عبارت بود از دسته ای چوب درخت نارون که بوسیله ریسمانی قرمز به هم بسته شده بودو در روم باستان مآموران اجراء به نشانه ای وادار کردن مردم برای اطاعت از قانون ان را با خود حمل می کردند. یک جنبش است که هدف ان استقرار یک رژیم دیکتاتوری بوده و ضد دمکراسی و ازاد اندیشی و سوسیالیم است برای اولین بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ در ایتالیا و به وسیله موسولینی رهبری شد.   موسولینی در سال 1919 این جنبش را در ایتالیا طراحی و اجرا نمود و خواهان بازگشت به افتخارات روم قدیم بودند. مخالف سازمان سیاسی و حق اعتصاب، دخالت در اقتصاد، عدم اعتقاد به صلح، رسوخ در اندیشه طرفداران و سعی برای تجلی درقالب یک اندیشه سیاسی با تکیه بر تبلیغات، متکی بر قدرت فرهی و کاریزماتیک به عنوان نماد.

اقلیت یا گروه اقلیت(minority Group) گروه اقلیت گروهی است که اعضای آن توسط دیگران مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در وضع نامناسب‌تری قرار دارند. اعضای گروه‌های اقلیت نوعی حس همبستگی گروهی، وفاداری و احساس تعلق و علایق مشترک زیاد با هم دارند.

اقلیت‌های قومی از نظر قومی با گروه اکثریت متفاوت‌هستند. اقلیت‌ها ممکن است هم از نظر فیزیکی و هم از نظر قومی از گروه اکثریت متمایز باشند. اهالی هند غربی و آسیایی‌ها در بریتانیا، سرخ‌پوستان در آمریکا، و سیاهان در آمریکا از این گونه اقلیت‌ها هستند.چنان‌چه گروه اقلیت از نظر ویژگی‌های نژادی مانند رنگ پوست از گروه اکثریت متمایز باشد؛ اقلیت نژادی نامیده می‌شود.

اقلیت‌های مذهبی گروهی هستند که به مذهبی غیر از مذهب اکثریت اعتقاد دارندو به این دلیل از مزایای نابرابر با اکثریت بهره‌مند هستند. یهودیان در آلمان، مسیحیان در ایران و مسلمانان در بریتانیا

اسراف(diseconomy) تآثیرات نامطلوبی است که در نتیجه توسعه فالیت های اقتصادی اعم از تولیدی یا مصرفی بروز می کند. اسراف باعث افزایش مخارج تهیه وتولید ومصرف می شود.

اسطوره(myth) افسانه یی روایتی است که موضوع ان به خدایان وطبیعت، معنی جهان وانسان مربوط است. تصویر کلی را که یک گروه اجتماعی در ذهن دارد ونظام ازشی مندرج در ان را شامل می شود. اسوره جزء از فرهنگ است بعضی ها ان خرافه یا دورغ می دانند. از نظرشیلز اسطوره مجموعه ای از هدف های دوردست، حالات تشدید شده اخلاقی، انتظار توفیق  وحیانی و یک نظام ارزشی است وتصویری از جهان است که الهامبخش و راهنمای فرمانروایان و یا مشتاقان فرومانروایی است.

دسته(Gang) گرو های کوچک مرکب از جوانان ونوجوانان در شهرهای بزرگ هستند که در برابر هنجارها مقاومت می کننئ مانند تدی بویز ها در انگلستان؛ سیاه جمگان در فرانسه و گوساله های کوچک  در ایتالیا.

گروه ما( we-group)  گروهی که مادر ان ما به جای من بنشیند و فرد خود را در آن ذوب می سازد. در چنین گروهی هنجار ها عمیقا توسط اعضا پذیرفته و دقیقا اجرا می شوند.

باند( band) در زبان ایتالیابه معنی بیرق است. گروهی که به طور طبیعی و بدون تمهیدات قبلی به عنوان واکنش در برابر محیط پیامون تشکیل می شود و دارای نوعی همبستگی پیرامون سر دسته پدید می اید( 58).

شناخت(cognition) واژ ه ای است که از افلاطون و ارسطو که استعداد وتوان درک کردن را می رساند. تمامی جهات گونانگون دانایی را چون ادراک،داوری،استدلال، تخیل، یادآوری و تصور را می رساند.

الگوی رفتار Behavioir patterning  گونه ای های از رفتار که یه عنوان مدل شناخته می شود.

باورو اعتقاد(Belief ) پذیرش گزاره ای خاص به عنوان حقیقت که رنگ عاطفی و هیجانی دارد. نحوه عمل یا ترک عمل را معین می کند.

دیوان سالاریBureaucracy حکومت ادرات، کاربه شیوه منطقیو عقلانی در تقسیم کار، استقرار روایط غیر شخصی در جریان کنش کتقابل، اعمل قوانین خشک و ظاهرآرا، پیدایش هرم قدرت از بلا به پایین..       

کنش(Action) از نظر پارسونز تمامی رفتارهای انسانی اعم از فردی یا جمعی، آگاه یا ناخود آگاه است که شامل رفتار های بیرونی و قابل مشاهده و تفکرات، احساسات، تمایلات و امیال و غیره می باشد.

کنش اجتماعی( social act) هر گونه فعالیتی که در نتیجه گرایش های فکری سازمان می یابد و دارای هدف مشخص است. کنش اجتماعی متضمن    بیش از یک نفر است.

کنش متقابل ( Interaction) عمل متقابل دو یا چند موجد زنده بر یکدیگر.

تعامل اجتماعی( social intearation) نشان دهنده انواع کنش و واکنش میان انسان ها است که در یک گروه یا جامعه هستند. شامل میزان و شدت نیز است.  تعامل بین انسان ها با استفاده از نماد ها انجام می گیرد. تعامل مودت آمیز، تعامل دوری، تعامل تفرقه آمیز

درونی ساختن( Internalization)روندی است که هنجار ها و ارزش ها جذب و مورد پذیرش قرار گرفته و با فرد یکی می شود. در نهایت نفس لوامه

 را تقویت می کند و جزء هسته اصلی شخصیت فرد می شود. نیاز به کنترل اجتماعی را جهت تحقق هنجار ها کاهش می دهد.

قبیله( tribe) مشتمل بر بر مکان، زبان و فرهنگ مشترک است ومبتی بر احساسات اولیه است و از چند قبیله باعث ایجاد طایفه می شوند..

ملت(nation) بزرگترین اجتماع مردم که از طریق فرهنگ و آگاهی مشترک با یکدیگر متحد شده اند و دارای آب، خاک مشترک هستند وبه خوآگاهی رسیده اند. ملت ممکن است یک اجتماعی تاریخی وپیوند فرهنگی داشته باشد بدون اینکه دارای استقلا سیاسی ویا دولت باشد.

ملیت(nationality) تعهد قانونی که مبتنی است بر واقعیت اجتماعی همبستگی، ارتباط اصیل هستی، علائق و احساسات، همراه با وجود حقوق و وظلیف متقابل. ملیت تعبیر قضائی این واقعیت به شمار می رود که فردی که ملیت با او اعطا می شود درواقع با اهالی کشور اعطاکننده ملیت، ارتباط نزدیکتری دارد تا ملت های دیگر.

مالیات و مالیات بندی( tax) دادن کمک اجباری به حکومت با توجهی نه چندان زیاد به منافعی که از ان حاصل می شود.مالیات بندی عبارت از تحمیل دولت به گرفتن کمک از کسانی که( افراد،گروه ها وشرکت ها) در حیطه ای قدرت او هستند با توجهی نه چندان زیاد به منافعی که در مقابل به انان اعطا می شود. همکاری اجباری فرد با دولت برای به عهده گرفتن هزینه های  که در جهت نفع عمومی صرف می شود بدون توجه به منافع خاصی که به وی اعطا می شود.

اقتصاد (Economics) علمی است که رفتار انسان را در رابطه با استفاده از وسایل کمیاب جهت رسیدن به اهداف معین( رفع نیازها و حداکثر کردن درآمد) مطالعه می کند.

تورم( inflition) افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت وکاهش قوه( قدرت) خرید واحد پولی را تورم می گویند که با افزایش تقاضا نسبتبه تولید همراه است.

نوآوری(innovation) هر نوع فکر، رفتارهائی که به دلیل تمایز کیفی اش با صور موجود، نو محسوب می شود. کشف هدفمند و نیتمند را اختراع می گویند.

نیاز  need هر چیزی که فرد در طی زمان با استواری کافی خواهان ان است و مورد توجه او می باشد. نیاز زیستی: هر آنچه برای سلامتی جسمی انسان ضروری است و فقدان آن باعث اختلال درونی می شود. فرد به ان اگاهی دارد.

نهاد(instituttion) به معنای ساختن است. نظام سازمانیافته ای از روابط اجتماعی که برای براوردن نیازهای گروه یا جامعه بوجود آمده است. از نظر پارسونز نهاد مجموعه از نقش ها یا پایگاه های مختلف است. در بین جامعه شناسان فرانسوی به معنای تشکیلات و سازمان های اجتماعی است. نهاد جنبه ای از حیات اجتماعی است که بر پایه ارزش ها شکل گرفته و در محور آن سازمان های گونا گون بوجود می اید.

نظام اجتماعی(social system ) نظام اجتماعی دستگاهی از کنش و وکنش های افراد می باشد که واحدهای اصلی ان نقش های اجتماعی می باشد. نظامی از کنش و واکنش های افراد که به سمت کانون مشترک و به هم پیوسته حرکت می کند و دارای پیچیده گی؛ تطور و به هم پیوستگی عناصر متشکله و ابعاد کیفی است.

تعادل اجتماعی(social equilibrium) وجود توازن و تعادل میان پدیده های اجتماعی وابسته به هم در یک نظام.

نقش(role social)مجموعه ای رفتارهای که فردی با پایگاه معین باید انجام دهد نقش  نامیده می شود. جنبه ای از ساختار اجتماعی است و موقعیت اجتماعی است که دارای مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف مورد انتظار است.

 نقش های اجتماعی رفتارهای مورد انتظار جامعه اند که پیرامون یک وضع اجتماعی جای دارند. جنبه ای پویای یک پایگاه اجتماعی نقش است که حقوق و وظایف آن را اعمل می کند..... نقش های اجتماعی" جمعی، پویا، متنوع، عدم انجام ان باعث تعجب دیگران و درگیری نقش ها مشکل آفرین است. نقش های اجتماعی در عمل به صورتی یکسان اعمال نمی شوند. در حقیقت الگوی آرمانی یک نقش که توسط جامعه وضع می شود، به هنام عمل با شخصیت فرد می آمیزد و در هر فرد چهره ای خاص به خود می گیرد.

پایگاه اجتماعی(social status) پایگاه اجتماعی مشخص کننده جایگاه فرد یا گروه در نظام اجتماعی است. نشان دهنده شآن اجتماعیس و میزان حقوق، مسئولیت ها، قدرت و اقتدار در چهار چوب نظام اجتماعی است.... ارزشی که یک جمع یا جامعه برای نقش خاص قائل هستند پایگاه اجتماعی نامیده می شود. پایگاه مجموعه حقوق  وظایف است ما نقش اعمال حقوق و وظایف است. پایگاه اجتماعی نشان دهنده ثروت، احترام، آموزش، درامد و غیره است. پایگاه اجتماعیهمان جایگاه فرد در گروه و مرتبه ای اجتماعی اوست و مشخص کننده حقوق و مزیای فرد است.

پایگاه اجتماعی محقق(Achieved social status ) تحقق عملی پایگاه توسط فرد یا هر عامل و یا کارگزار اجتماعی را می گویند. بر بروز استعدادها و مهارت های که خود فرد استوار است.

پایگاه اجتماعی محول(Ascriptive social status ) پایگاه تفویض شده، است که استعداد و تلاش فرد در آن تآثیر ندارد و مبتنی بر زمینه های خانوادگی، زیستی و نسب است. بیشتر در جوامع کاستی وجود دارد.

کاغذ بازی( Red tape) تمای شیوه ها و اقدامت غیر لازم و ظاهرا تکراری و وقت گیر که در نظام دیوان سالار انجام می گیرد.

دانش یا علم( seience) جزیی از شناخت یا معرفت( knowledge) است که شامل مجموعه از فعالیت ها جهت بیان منظم احتمال وقوع فرضی یا واقعی پدیده های با توجه به هدف مورد نظر است. دنش مجموعهای از روش های دقیق است که در پی کشف روابط بین پدیده بوده و باعث تسلط انسان به جهان پیرامون می شود.

پدیده اجتماعی( social  phenomena) وقایع یا هر امر اجتماعی که قابل توصیف و تبیین علمی باشد و موضوع دانش آجتماعی است.

منبع:انجمن مجازی معلمان

+  نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر 1392ساعت 23:21  توسط قاسم احمدي  | 
مرحوم حاج محمد ابراهیمی از باسوادان قدیمی بنک میباشد .

+  نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 17:23  توسط قاسم احمدي  | 
آیین گرگشو یکی از رسومات قدیمی  مردم بندرنشین جنوب کشور در ماه مبارک رمضان میباشد .البته در برخی دیگر شهرهای ایران مثل بیدگل ،مشهد ،کاشان ،آران هم برگزار میشود.کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت و عربستان نیز این رسم را تقریبا مثل ما انجام می دهند. ظاهرا این رسم در کشور بحرین قوی‌تر از دیگر کشورهای عرب است.با این همه معلوم نیست که این رسم از کجا شروع شده ؟ ایا از اعراب به ما رسیده یا برعکس؟

تاریخچه :

    اما عده ای معتقدند که كلمه ي گرگشو تغيير يافته ي گره گشا مي باشد كه گويا اولين بار حضرت زهرا (س)، به يمن تولد اولين فرزند خود ، امام  حسن (ع) ؛ با پخش كردن شيريني ميان كودكان همسايه ، خوشحالي خود را با ديگران  قسمت نمود.می‌گویند که مردم برای عرض تبریک به امام علی (ع ) و حضرت فاطمه (س) «قرة عين! قرة عين!» گویان به درب منزل‌شان می‌رفتند و کم‌کم به صورت مناسبتی هر ساله در میان مسلمانان رواج گرفت.

موقعی که پیامبر( ص)خبر شنیدن تولد نوه خود را شنید خوشحال شد و به منزل فاطمه (س) رفت و از طرف خدا اسم ایشان را حسن نامید . مردم نیز برای عرض تبریک نزد ایسان می آمدند و به وی تبریک میگفتند.


برخی معتقدند که این کلمه از «قرع الباب» به معنای درب زدن گرفته شده است. به خاطر اینکه کودکان درب خانه‌ها را برای دریافت شیرینی و عیدی می‌کوبند.

برخی اسامی گرگشو در کشورهای  خلیج:

(القرنقشوه)  یا (الطلبة) یا (طاب طاب)  در کشور عمان


( قرنقعوه) در بحرین و قطر

(قريقشون)(الناصفة) (قرقيعان) در عربستان


(قرقيعان) در کویت

چگونگی برگزاری مراسم:


    قدیمی‌های بندر معتقدند که بخششی که در این شب صورت می‌گیرد، موجب افزایش رزق و روزی مردم می‌شود، خانواده‌ها از چند شب قبل خود را مهیای گرگشو می کنند.

   در شهرهای جنوبی ایران عصر روز 14 ماه رمضان (در برخی شهرها بعد از افطار و نماز مغرب=شب ولادت امام حسن مجتبی ) کودکان و نوجوانان(فقیر و غنی) به صورت دسته جمعی به درب منازل میروند و از صاحب خانه طلب گرگشو با دو زبان عربی و فارسی میکنند.صاحب خانه نیز با مواد خوراکی از قبیل دانه های گندم برشته شده (دنگ) ،ذرت بو داده ،آجیل و تنقلات ،پول و....... ار آنها پذیرایی میکند و در کسیه آنها می ریزد.


از جمله شعارهایی که کودکان میدهند :

ه گرگشو بت عبشو   سی فردشو


 گرگشو گرگشو    خونه گچی    پر همه چی  

 " عَطینی گِرگِشو"    (گرگشو به من بدهید)

 اعطونا من مالکم (از مالتان به ما بدهید) 

 الله خل عیالکم(خدا خانواده تان نگه بدارد)    

  اعطونا الله یعطیکم (بدهید خدا به شما می دهد)   

  بیت المکه ودیکم (خانه خدا نصیب شما بکند)    

  اعطونا من ماالله (از مال خدا به ما بدهید)

   الله خل عبدالله (خدا بنده خدا را نگه بدارد)

قرقیعان و قرقیعان بین اقصیر و رمضان» (قرقیعان و قرقیعان بین شعبان و رمضان)

«انطونه حق‌الله یرضی علیکم‌الله» (حق خداوند را بدهید خداوند از شما راضی باشد)

«عطونا الله یعدیکم بیت مکه یودیکم» (به ما عیدی بدهید که خدا عیدی سفر مکه به شما بدهد

«گرگیعان و گرگیعان الله یعطیکم رضعان» به معنای گرگیعان و گرگیعان خداوند به شما بچه عطا کند

«ماجینه یا ما جینه حل الکیس و انطینا» (آمدیم و آمدیم – در کیسه را باز کن و به ماعیدی وشیرینی) بده

در خوزستان بچه ها دو گروه می شوند و گروه نخست می گوید: «گرگیعان و گرگیعان» و گروه دوم جواب می دهد: «الله یعطیکم رضعان» (خدا به شما بچه دهد) یا اینکه «گرگیعان و گرگیعان - الله ایخلی اولیدکم ( خدا پسر کوچولوی شما را نگه دارد). این دو گروه ممکن است به دو گروه دختر و پسر نیز تقسیم شود.


  با توجه به پیامهای مفید این رسم مثل وحدت، بذل و بخشش عدم تبعیض بین فقیر و غنی ، ضرورت دارد که مسولان محترم این استانهای جنوبی همتی کرده و این روز را در تقویم ایران به ثبت برسانند،چون مردم این رسم را از دیرباز با شور و شوق بدون استثنا هر سال برگزار میکنند.


گردآوری و تحقیق » قاسم احمدی

+  نوشته شده در  سه شنبه یکم مرداد 1392ساعت 18:40  توسط قاسم احمدي  | 
به این آدرس مراجعه فرمایید:

دانلود سوالات کنکور انسانی سال 92

+  نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم تیر 1392ساعت 16:38  توسط قاسم احمدي  | 
نکته هایی طلایی برای شب امتحان

آیا درس‌هایتان را تلنبار کرده و برای شب امتحان نگه داشته‌اید؟ آیا نگران نمره درسی‌تان هستید؟ آیا فکر می‌کنید فرصت مطالعه ندارید؟

نگران نباشید در این مطلب مهارت‌های مدیریت زمان و نکته‌های طلایی چگونه مطالعه کردن در شب امتحان را فرا خواهید گرفت.
نخستین گام
اگر جزو دانش‌آموزانی هستید که شب قبل از امتحان درس می‌خوانید بهتر است به ساعات فکر کنید نه به دقایق. فکر کنید چه مطالبی را می‌توانید در زمان کوتاه یاد بگیرید.
قبل از این که مطالعه را شروع کنید به موارد زیر توجه کنید :
_ مواد مغذی برای تقویت ذهن مصرف کنید
قطعاً مواد مغذی شامل پفک، چیپس و پاپکورن نمی شود. تخم‌مرغ و چند تکه شکلات تلخ در وعده شام بسیار مؤثر است. شکلات تلخ کارایی مغز را افزایش می‌دهد.
_ اگر احساس خستگی می‌کنید، دوش آب سرد بگیرید
دوش آب سرد به احساس تازگی و طراوت و بیدار ماندن کمک می‌کند. خوردن یک دسر سبک مانند سیب کارایی را چند برابر افزایش می‌دهد و استرس را دور می‌کند. غذاهای سنگین نخورید، این غذاها باعث احساس خواب‌آلودگی می‌شوند. درحالی که این چیزی است که قصد دارید از آن جلوگیری کنید. اگر در طول مطالعه آدامس بجوید، حواستان پرت شده و نمی‌توانید چیزی را که مطالعه کردید، به خاطر بیاورید.
_ تغذیه سالم قبل از مطالعه باعث می‌شود احساس گرسنگی نکرده و برای خوردن تنقلات وسوسه نشوید
مطالعه را با یک نوشیدنی یا آبمیوه خنک شروع و احساس کنید سر جلسه امتحان نشسته‌اید پس جدی باشید. در این حالت هیچ بهانه‌ای ندارید که از جا بلند شوید.
مواد مورد نیاز مطالعه
همه لوازم مورد نیاز را که برای آزمون نیاز دارید در کنار دست‌تان قرار دهید.
جزوات، کتاب‌های درسی، سوالات آزمون‌های قبلی، یادداشت‌ها و… را روی میز کار بگذارید.
_ ساعت را برای ۴۵ دقیقه تنظیم کنید، در بازه‌های زمانی ۴۵ دقیقه مطالعه کنید و ۵ دقیقه بعد از این مدت استراحت کوتاهی کرده و دوباره مطالعه را ادامه دهید. چنانچه بخواهید برای ساعات نامحدود مطالعه کنید، مغز بیش از حد خسته شده و مجبور می‌شوید برای حفظ تمرکز زمان طولانی‌تری را صرف کنید.
بهتر است اهداف‌تان را با پاداش‌های کوچک ( زنگ تفریح ) دنبال کنید در این حالت می‌توانید تا زمانی که لازم است به مطالعه ادامه دهید فقط کافی است زمان‌سنج را برای ۴۵ دقیقه تنظیم کنید.
_ راهنمای درسی و مواد امتحانی را دنبال کنید؛ به یادداشت‌ها، جزوات، کتاب‌ها و آزمون‌های قبلی که احتمال می‌دهید در امتحان مورد توجه باشد، مراجعه کنید. معلم‌ها سوال‌ها را از درس‌هایی که در کلاس ارائه شده، طرح می‌کنند بنابر این یادداشت‌ها و جزوات منابع باارزشی به شمار می‌روند. یادداشت‌ها را هرگز برای مطالعه در شب قبل از آزمون فراموش نکنید. به سوالاتی که آخر هر فصل وجود دارد توجه کنید و خود را با بررسی این سوالات بیازمایید. علاوه بر آن به دو صفحه اول هر بخش که خلاصه‌ای از مطالب فصل مربوطه است توجه کنید تا اطلاعات اساسی و اولیه را درباره هر فصل یاد بگیرید.
_ مسابقه پرسش و پاسخ با یک دوست یا اعضای خانواده سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد از مادر، برادر، پدر و خواهر یا یک دوست صمیمی بخواهید به تعدادی از سوالات شما خیلی سریع پاسخ دهد. لیستی از مطالبی که شما را درگیر کرده و نمی‌توانید آن‌ها را به خاطر بسپارید تهیه کنید و در قالب سوال آن‌ها را از اطرافیان بپرسید و بخواهید خیلی سریع به سوال‌تان پاسخ دهند. تکرار پرسش و پاسخ باعث می‌شود آن‌ها ملکه ذهن شوند. علاوه بر آن مسابقه پرسش و پاسخ کمک می‌کند تا نقاط ضعف موجود را جبران کنید.
_ تهیه یک لیست برای بررسی سریع، همه نکات درسی، مطالب حفظی، تاریخ‌های مهم و معادلات پیچیده را روی یک ورق کاغذ بنویسید. این لیست را قبل از آزمون و صبح روز بعد مطالعه کنید.
خواب کافی
هیچ چیز بدتر از آن نیست که شب قبل از آزمون به اندازه کافی نخوابیده باشید. ممکن است وسوسه شوید و همه شب را بیدار بمانید و خود را برای امتحان آماده کنید اما هنگامی که زمان امتحان فرامی‌رسد قادر نخواهید بود همه اطلاعاتی را که یاد گرفته‌اید به خاطر بیاورید. مغز در این حالت فقط برای بیدار ماندن تلاش می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد نخوابیدن در شب امتحان عملکرد حافظه را نابود کرده و به شدت پایین می‌آورد.
نگاهی کوتاه به لیست مرور؛ سعی کنید صبح روز امتحان حدود ۴۵- ۳۰ دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید. نگاهی کوتاه به لیست مرور و فلش‌کارت بیندازید. زمانی که منتظر هستید تا جلسه آزمون شروع شود، صفحات مرور را کنار بگذارید.
نکته‌های خوب برای مطالعه و یادگیری مطالب مهم
_ آرام باشید، ممکن است کمی سخت باشد ولی کافی است یک نفس عمیق بکشید. سعی کنید افکارتان را متمرکز کنید. یک مکان خوب و ‌آرام برای مطالعه پیدا کنید. تختخواب و مبل راحتی انتخاب خوبی نیستند. دراز کشیدن روی تختخواب یا مبل راحتی به این معنی است که شانس خود را برای موفقیت در آزمون فردا به خطر می‌اندازید.
_ کتاب‌های درسی و یادداشت‌هایتان را باز کنید و از ابتدا شروع کنید روی جزییات کوچک چندان تمرکز نکنید. به مطالب مهم و برجسته که احتمال می‌دهید در آزمون فردا از آن‌ها سوال مطرح شود، تمرکز کنید.
_ اطلاعات مهم را در کاغذهای کوچک یادداشت بنویسید و با صدای بلند بخوانید. این فرآیند به مغز و قدرت یادگیری کمک می‌کند.
_ فلش‌ کارت درست کنید. تهیه فلش کارت روش خوبی است تا خود را بیازمایید. فلش کارت کمک می‌کند تا اطلاعات را پردازش کنید. نکات مهم را در فلش کارت‌ها مرتب نوشته و با صدای بلند بخوانید.
_ اطلاعات و نکات را در راه مدرسه در ذهن مرور کنید. هرگز قبل از شروع آزمون سراغ جزوات و کتاب‌های درسی نروید. این کار اشتباه بزرگی است و اعتماد به نفس را کاهش می‌دهد.
_ سعی کنید مطالبی را که می‌خوانید درک کنید. با این کار هیچ مشکلی برای به خاطر آوردن آن‌ها سر جلسه امتحان نخواهید داشت. به خاطر داشته باشید فرار از درس‌های تلنبار شده به راحتی ممکن نیست. شاید تلنبار کردن برای یک درس چندان کار نادرستی نباشد اما این موضوع برای همه درس‌ها بویژه درس‌های با حجم سنگین صدق نمی‌کند.
صبحانه کامل
قطعاً صبحانه کامل معده درد یا دل درد را از شما دور می‌کند. قبل از آزمون آب کافی بنوشید. توجه کنید اگر نمی‌توانید بیدار بمانید قهوه بنوشید اما اگر احساس می‌کنید قهوه شما را خیلی عصبی و مضطرب می‌کند سعی کنید برای این‌که بیدار بمانید و خواب‌آلودگی سراغ‌تان نیاید، مقداری ورزش کنید.
نوشیدنی‌های انرژی‌زا علاوه بر این‌که سلامتی را به خطر می‌اندازند باعث افزایش استرس و اضطراب می‌شوند پس هرگز شب قبل از آزمون از این نوشیدنی‌ها استفاده نکنید.
تصور کنید شب قبل از امتحان است و می‌خواهید برای روز بعد خود را آماده کنید. پیشنهادات زیر را دنبال کنید.
شب قبل از امتحان
_ یادداشت‌برداری کنید
اگر زمان کوتاهی برای مطالعه جهت آزمون روز بعد دارید، یادداشت‌برداری کنید. البته مهارت یادداشت‌برداری خیلی مهم است تا بیشترین بهره را شب قبل از امتحان ببرید. اگر معلم قبل از امتحان یک جلسه مرور گذاشت حتماً در آن شرکت کنید. معلم‌ها در جلسات مرور نکات ریز و مهم که برای امتحان ضروری هستند را یادآوری می‌کنند. یادداشت‌های سر کلاس را جدی بگیرید به طور منظم سر کلاس حاضر شوید و یادداشت‌برداری کنید. چنانچه یادداشت‌برداری نکردید، یادداشت‌های همکلاسی‌هایتان را کپی‌برداری کنید.
_ نکات سر کلاس و یادداشت‌ها گنج قابل دسترس هستند
مفاهیم، تعاریف و معادلات مهم را در کارت‌های سه در پنج سانتیمتری بنویسید و مجموعه‌ای مفید از فلش کارت‌های دستی تهیه کنید. عمل بازنویسی به یادگیری و حفظ مطالب کمک می‌کند. اگر یادگیری بصری شما خوب است پس این عمل قطعاً کمک خواهد کرد.
 
_ اگر یادگیری شنوایی خوبی دارید به این معنی که با شنیدن، مطالب را یاد می‌گیرید، کلماتی را که در فلش‌کارت‌ها نوشته‌اید بلند بخوانید
شاید در ابتدا تصور کنید این بازنویسی در فلش کارت‌ها به درد نمی‌خورد اما اگر قصد دارید اطلاعات مهم را یاد بگیرید، بسیار مفید است. یادگیری معادلات و مسائل کاربردی و عملی از طریق تکرار، عمل مفیدی نیست.
_ نکات کلیدی را شناسایی کنید
نخستین صفحه از هر فصل اغلب نکات کلیدی که هدف اصلی درس است را شامل می‌شود، این صفحات را حتماً نگاه کنید.
_ خود را بیازمایید
اگر معلم‌تان نمونه سوال داده آن را حل کنید. برای سوالات زمان زیادی صرف نکنید اگر پاسخ سوالی را نمی‌دانید از فلش‌کارت کمک بگیرید. ممکن است به بازخوانی مجدد فلش‌کارت‌ها نیاز داشته باشید. برخی از استراتژی‌های حفظ را یاد بگیرید. سعی کنید با استفاده از گیره، یادداشت‌ها و فلش‌کارت‌ها را آویزان کنید. برقرار کردن ارتباط تصویری با اطلاعات نتیجه خوبی خواهد داد.
_ مطالعه را با مهمترین اطلاعات درسی شروع کنید
 ابتدا مفاهیم کلی را یاد بگیرید و درباره یادگیری جزییات نگران نباشید زیرا هدف یادگیری ایده‌های اصلی در زمان کوتاه است.
_ حافظه، اطلاعاتی را که شما در شروع و پایان مطالعه، یاد گرفته‌اید بهتر از موضوعاتی که در وسط مطالعه یاد گرفته‌اید، به خاطر می‌سپارد.
_ با مطالعه روزانه، مفاهیم به مدت طولانی در حافظه بلندمدت باقی می‌ماند اما اگر وضعیتی پیش آمده و مطالعه را به لحظات پایانی موکول کرده‌اید مفاهیم در حافظه کوتاه مدت باقی می‌ماند و زود فراموش می‌شوند. پس سعی کنید مفاهیم را درک کنید.
_ به یک موسیقی آرامبخش مانند موسیقی کلاسیک با صدای کم گوش کنید
موسیقی برخی از خستگی‌های مطالعه را کم می‌کند. هرگز بعد از زمانی که معمولاً می‌خوابید مطالعه نکنید در بعدازظهر یا ساعات اولیه عصر مطالعه کنید. اگر فرد سحرخیزی هستید مطالعه اوایل صبح نتیجه خوبی خواهد داشت.
_ نگرش مثبت و برنامه ریزی برای مطالعه راهی به سوی موفقیت است. برنامه‌ریزی زمان انجام کار را برای فرد برجسته و مهم می‌کند.
_ هنگامی که تلاش می‌کنید درس تاریخ را حفظ کنید اسامی و سایر اطلاعات واقعی را در ذهن بسپارید. اگرچه این عمل مقداری طول می‌کشد اما روش بازنویسی و تکرار و تلاوت مؤثر است. در مورد مسائل ریاضی و علم معادلات به مسائلی که معلم سرکلاس تاکید کرده، توجه کنید. در اینجا تکنیک یادداشت‌برداری به کمک خواهد آمد.
قسمت دوم : روز امتحان
پس صبحانه روز آزمون را فراموش نکنید. کمی زود بیدار شوید، صبحانه کامل بخورید و حداقل یک ساعت زودتر قبل از امتحان در جلسه حاضر شوید از این‌که تنها از کربوهیدرات‌ها استفاده کنید، بپرهیزید. حداقل ۱۰ دقیقه قبل از آزمون سریع یادداشت‌ها و لیست مرور را مرور کنید تا مغزتان به‌صورت خودکار مفاهیم را تنظیم کند.
مطالعات اخیر نشان می‌دهد افرادی که خیلی پریشان و مضطرب هستند مطالعه گروهی مانند شکستن طلسم برای این فاجعه عمل می‌کند. مطالعه با یک گروه از همکلاسی‌ها کمک می‌کند تا آرامش و تمرکز را حفظ کرده و وقت کمتری را تلف کنید.
دانش‌آموزان معمولاً حین مطالعه گروهی نکات کلیدی را یاد می‌گیرند و از اشکالات آگاه می‌شوند.

+  نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 12:25  توسط قاسم احمدي  | 
بسمه تعالی

گزارش عملکرد گروه علوم اجتماعی متوسطه  کنگان

ا – تولید محتوای الکترونیک نرم افزار ازمون ساز علوم اجتماعی 

2 – ارسال مشخصات گروه به استان از طریق ایمیل

3 –همکاری فعال در وبسایت گروه آموزشی استان

4 –به روز کردن وبلاگ آموزشی گروه اجتماعی شهرستان به ادرس

 www.kangansociety.blogfa.com

5-برگزاری جلسات به طور مستمر و ماهانه با همکاران

6 –ارتباط مستمر و مداوم الکترونیکی و تلفنی با سرگروه محترم استان

7 –بازدید از کلاسهای درس همکاارن

8- پاسخگویی به تماس تلفنی همکاران

9اسخگویی به مقالات علمی همکاران مراجعه کننده

10- اقدام برای جمع اوری وسایل برای برگزاری نمایشگاه مدرم شناسی در مدرسه شهید عبدی     

11-تهیه نمونه سوالات امتحانی و ارسال ان به همکاران

12- تهیه نمونه سوال اقتصاد توسط خانم بهروزی و ارسال ان به استان

13 –تجزیه و تحلیل سوالات اقتصاد  تو سط خانم بهروزی و ارسال ان به استان

 

 

احمدی –گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگان

+  نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392ساعت 12:53  توسط قاسم احمدي  | 
باعرض تاسف وتاثرهمکار ارجمندمان زنده یاد خانم خلفاتی پس از تحمل چند ماه در و رنج بیماری جمع ما خاکیان راترک و به دیار باقی شتافتند و در جوار رحمت پایدارو باقی ایزدی آرام گرفتند.     ما همکاران گروه علوم اجتماعی شهرستان کنگان ضمن تسلیت این ضایعه حزن آوربه جامعه بزرگ فرهنگیان فرهیخته شهرستان و خانواده محترم آن مرحومه از بارگاه رحمت بی منتهای الهی برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان  صبر و شکیبایی مسئلت داریم.


روحش شاد و یادش گرامی باد. سهم هر یک از ما  نثار گل واژه صلوات و فاتحه به روح آن مرحومه.+  نوشته شده در  یکشنبه هشتم بهمن 1391ساعت 22:11  توسط قاسم احمدي  | 
با توجه به تصمیم دفتر تالیف کتب

درسی درس 2 از فصل خانواده کتاب مطالعات


اجتماعی حذف شد.

+  نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 22:20  توسط قاسم احمدي  | 

بارم بندي درس كتاب جديدالتاليف جامعه شناسي 2

جبراني

نوبت دوم

نوبت اول

درس ها

فصل

 

5

 

3

5/2

اول

 

اول

5/2

دوم

3

سوم

3

چهارم

 

 

10

 

2

3

پنجم

 

 

 

دوم

3

ششم

3

هفتم

2

 

هشتم

2

نهم

5/2

دهم

5/2

يازدهم

 

5

2

دوازدهم

 

سوم

2

سيزدهم

2

چهاردهم

20 نمره

20 نمره

20 نمره

جمع

+  نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 0:48  توسط قاسم احمدي  | 
+  نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 0:32  توسط قاسم احمدي  | 
       با توجه به اهمیت محتوای الکترونیکی آموزشی در فرایند یادگیری و  در خواست دبیران و دانش آموزان  

نرم افزار آموزشی جامعه شناسی 1  را برای  استفاده عزیزان تهیه کردم . 

این نرم افزار برای تدریس در کلاس هوشمند بسیار مفید است.


تهیه کننده: قاسم احمدی            تلفن:  09171786926

ارسال برای همکاران شهرستان رایگان میباشد .

برای سایر استانها

 برای ارسال لطفا مبلغ 6۰۰۰۰ریال به حساب ( بابت هزینه پست)

۰۱۰۴۶۰۴۹۳۵۰۰۳ بانک ملی شعبه بلوار کنگان

 به حساب قاسم احمدی  واریز فرمایید.و بعد با بنده تماس بگیرید و ادرس خود را پیامک فرمایید تا سی دی را برای شما عزیزان پست کنم.

+  نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آبان 1391ساعت 12:42  توسط قاسم احمدي  | 
+  نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان 1391ساعت 20:4  توسط قاسم احمدي  | 
+  نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان 1391ساعت 19:0  توسط قاسم احمدي  | 
+  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 2:34  توسط قاسم احمدي  | 

فصل اول:جامعه و فرهنگ

 درس اول:گستره جهان اجتماعی

 مفاهیم کلیدی درس اول:

1)    گستره جهان اجتماعی:

2)    پدیده جهان طبیعی:

3)    پدیده جهان اجتماعی:

4)    درون جهان اجتماعی:

5)    بیرون جهان اجتماعی

6)    سنت الهی:

نمونه سوالات درس اول

1)    منظور از جهان اجتماعی چیست؟

2)    توضیح دهید هریک از پدیده های( زلزله-خیابان-اتوبوس دولت-فلزات-خانواده)درون یا بیرون جهان اجتماعی قراردارند؟

3)    بررسی نمایید چگونه کنش های اجتماعی در جهان اجتماعی تعلق می گیرند؟

4)     در یک جمله بیان نمایید،چه چیزهایی در درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

5)    چگونه پدیده های طبیعی مانند زلزله در ون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

6)    چند نمونه از پدیده های طبیعی که درون جهان اجتماعی قرار می گیرند را بیان نمایید؟

7)    حدود گستره جهان اجتماعی را بیان نمایید؟

8)    آیا اموری که محصول کنش انسان ها نیستند می توانند با جهان اجتماعی ارتباط داشته باشند ؟(توضیح دهید)

9)    ارتباط ابززار و وسائل را با جهان اجتماعی بررسی نمایید؟

10)          ستارگان چه تاثیری در رفتار اجتماعی انسان ها خواهند داشت؟

11)           چگونه جهان ماوراطبیعی وارد جهان اجتماعی می شود؟

 درس دوم نظام اجتماعی

مفاهیم کلیدی درس دوم:

1)    جهان اجتماعی

2)    نظام اجتماعی

3)    ساختار اجتماعی

4)    نهاد اجتماعی

5)    نظام اجتماعی کل

6)    خرده نظام

7)    ساختار جز

8)    ساختار کلان

9)    ساختار بزرگ

10)ساختار درونی

 نمونه سوالات درس دوم:نظام اجتماعی

1)    عناصر پراکنده(آهن،سنگ،آجر و ...)چگونه در مجموعه ساختمان قرار خواهند گرفت

2)    نظم . ارتباط  مابین پدیده های جهان اجتماعی چه تاثیری خواهد داشت

3)    چرا افراد غریبه در برخورد با هم جهان اجتماعی تشکیل نمی دهند؟

4)    ساختار اجتماعی را با مثال توضیح دهید؟

5)    در مجموعه کلاس پنج عنصر را در نظر گرفته و ارتباط بین آنها را بررسی نمایید؟

6)    نظام جهانی را با جهان اجتماعی مقایسه نمایید؟

7)    هنگامی که  یک ساختمان ورزشی را میخواهیم در نظر بگیریم چه مواردی التزام  خواهند یافت؟به طور کامل توضیح دهید.

8)    هنگامی که به مفهوم جامعه اشاره می کنیم چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟

9)    هر یک از مفاهیم زیر را توضیح دهید:

الف-جهان اجتماعی

ب-ساختار اجتماعی

ج-نظام اجتماعی

10)          ارتباط بین ساختمان ورزشگاه و جامعه را بررسی نمایید؟

11)          ارتباط بین خانواده و جامعه را بررسی نمایید

12)          اصطلاح خرده نظام اجتماعی و نظام اجتماعی کل را توضیح دهید؟

13)          چه ارتباطی بین خرده نظام و نظام اجتماعی کل وجود دارد بررسی نمایید؟

14)          منظور از نهاد اجتماعی چیست؟

15)          با مثالی برسی نمایید هر بخش ضمن داشتن ساختار مناسبی در خود  با دیگر بخش ها نیز باید هماهنگی داشته باشد؟

16)          هماهنگی و نظم را در نظام اجتماعی بررسی نمایید؟

17)          ارتباط نهاد های اجتماعی را با جامعه توضیح دهید؟

به ادامه مطلب مرجعه کنید................................

ادامه مطلب
+  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم مهر 1391ساعت 2:20  توسط قاسم احمدي  | 

بارم بندي درس كتاب جديدالتاليف جامعه شناسي 2

جبراني

نوبت دوم

نوبت اول

درس ها

فصل

 

5

 

3

5/2

اول

 

اول

5/2

دوم

3

سوم

3

چهارم

 

 

10

 

2

3

پنجم

 

 

 

دوم

3

ششم

3

هفتم

2

 

هشتم

2

نهم

5/2

دهم

5/2

يازدهم

 

5

2

دوازدهم

 

سوم

2

سيزدهم

2

چهاردهم

20 نمره

20 نمره

20 نمره

جمع

 

+  نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 8:59  توسط قاسم احمدي  | 
برای دیدن سوالات ادامه مطلب کلیک فرمایید

منبع:http://harfetaze87g1.blogfa.com/


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 8:55  توسط قاسم احمدي  | 

(اثرات تجدد و مدرنیته برگویش و هویت استان بوشهر)


http://shayanandi.blogfa.com/  حسین اندام


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم فروردین 1390ساعت 15:16  توسط قاسم احمدي  | 
  بدینوسیله کسب مقام دوم مسابقه علمی دبیران جامعه شناسی  استان بوشهر را  به خانم هاجر

بهروزی  دبیر دبیرستان فاطمه زهرا کنگان بیریک عرض مینماییم . و آرزو مندیم ایشان در مرحله کشوری

هم موفق باشند.

گروه جامعه شناسی کنگان

+  نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اسفند 1389ساعت 0:10  توسط قاسم احمدي  | 
بولتن نیوز-  فساد مالی از قدیم در میان پادشاهان و دربار آنها رواج داشته است و همین امر هم موجب از بین رفتن بسیاری از آنها شده است، اما سوء استفاده‌های مالی، رشوه خواری  وفساد مالی خاندان پهلوی به حدی است که در طول 2500 سال پادشاهی ایران بی سابقه است به طوری که بنا بر اذعان مستندات تاریخی خانواده پهلوی در اوایل دهه 1350 ثروتمند ترین خانواده ایران بودند.


 علاوه بر این فسادمالی و سود فراوان ناشی از آن باعث شده بود تا این خانواده به سوی فساد اخلاقی  هم کشیده شوند، عیاشی، قاچاق مواد مخدر، قمار و سایر مفاسد اخلاقی در این خانواده عادی شده بود به طوری که فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوی اینگونه نوشته است که: «قماربازی، قاچاق مواد مخدر و عیاشی که با سوءاستفاده‌های مالی همراه بود از جمله کارهای روزمره اشرف بود.»
 


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن 1389ساعت 1:27  توسط قاسم احمدي  | 
ساختار  مقاله تحقیقی


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 15:9  توسط قاسم احمدي  | 
+  نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 14:39  توسط قاسم احمدي  | 


بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، استان سیستان و بلوچستان با 106.4 درصد رشد ازدواج و سمنان با 59.4 درصد رشد طلاق در کشور رکوددار رشد ازدواج و طلاق در 9 ماهه ابتدایی سال جاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال کل کشور با ارائه آخرین وقایع حیاتی چهارگانه (تولد، فوت، ازدواج و طلاق) اعلام کرد که واقعه ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 1388، یک دهم درصد در کل کشور افزایش یافته در حالی که طلاق در این مدت 7.5 درصد رشد داشته است.


استانها ازدواج طلاق
سال88 سال 89 درصد تغییرات سال 88 سال 89 درصد تغییرات
آذربایجان شرقی  39992  38830    2.9- 4455   4676  5
آذربایجان غربی    30106 30116  0.0   3234 3512  8.6 
اردبیل   15947  15854   0.6- 1214   1388 12.2
اصفهان   44026 42128   4.3-  5381  5883 9.3 
ایلام  5371   5497  2.3 320  306   4.4-
 بوشهر

9143 

8936 2.3-  966  1210 25.3
تهران  106730 99702 6.6- 26031 27475 5.5
چهارمحال و بختیاری  11023 10596 3.9- 637  628  1.4-
خراسان جنوبی  6830 7193  5.3 459  562 22.4
خراسان رضوی  61344  62807 2.4 9202 10134  10.1
خراسان شمالی 10070 10090 0.2 911 1018 11.7
خوزستان 47688 46560 2.3-  4442 4866 9.5
زنجان 12145 12090 0.5-  1158  1145  1.1-
سمنان  5103  5132  0.6 475 757 59.4
سیستان و بلوچستان 23317 38092 106.4 1028  1271 23.6
فارس 52104  44985 13.7- 5732 5631  1.8-
قزوین 11601 11328 2.4- 1171 1351 15.4
قم  9889 9937  0.5  1551 1878 21.1
کردستان 14915 14805  0.7- 2406 2570 4.7
کرمان  26636 26746 0.4 2607  2651 1.7
کرمانشاه 19867 19536  1.7- 2759 3070  11.3
کهکیلویه و بویراحمد  7813  7481  4.2-  490 605 23.5
گلستان 19800 19654 0.7- 1693 1877 10.9
گیلان  26666 24551 7.9-  3438 3521 2.4
لرستان  20590 20345 1.2- 1904 1907  0.2
مازندران  29474  27291 7.3-  4196  4537 8.1
مرکزی 13349  13238  0.8-   1732 1887  8.9 
هرمزگان

 15553

14878  4.3-  1134   1287  13.5
همدان 19975   19820 0.8-  2239   2432  8.7
یزد  11261  10752  3.5- 804  851  5.8 
             

جدول مقایسه ای طلاق و ازدواج در 9 ماهه اول سال 1388 و 1389

تغییرات ازدواج و طلاق در پایتخت ایران

همچنین در 9 ماهه ابتدایی سال 1388، 106 هزار و 730 واقعه ازدواج در تهران به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 99 هزار و 702 واقعه کاهش پیدا کرده که با رشد منفی 6.6 درصدی مواجه شده است.

همچنین از اول فروردین تا پایان آذرماه سال گذشته، 26 هزار و 31 مورد طلاق در تهران به ثبت رسیده که این رقم در سال جاری به 27 هزار و 475 مورد افزایش یافته که بیانگر رشد 5.5 درصدی این واقعه در پایتخت کشورمان است.

http://link2.abharcity.com


+  نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 14:8  توسط قاسم احمدي  | 
به اطلاع دبیران محترم علوم اجتماعی و دانش آموزان رشته علوم انسانی می رساند که سرگروه علوم اجتماعی متوسطه کنگان( قاسم احمدی)موفق به تهیه نرم افزار آموزشی جامعه شناسی 1 شده است عزیزان در صورت تمایل به به داشتن سی دی نرم افزار میتوانند در روز چهار شنبه به تکنولوژی آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان مراجعه یا با شماره همراه 09171786926( احمدی) تماس حاصل فرمایند.
+  نوشته شده در  جمعه دهم دی 1389ساعت 0:38  توسط قاسم احمدي  | 
سوال جامعه 1 دی ماه
ادامه مطلب
+  نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی 1389ساعت 23:37  توسط قاسم احمدي  | 
نمونه سوال مطالعات اجتماعی خرداد ماه

 ادامه مطلب را کلیک کنید


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی 1389ساعت 23:13  توسط قاسم احمدي  | 

ردیف

سوالات

نمره

1

تفاوت شناخت حاصل اززندگي وشناخت علمي رابنويسيد.

1

2

اولين نكته دررابطه ي فردوگروه ،تاثير روابط باديگران درشكل گيري ........................فرد است.

5/0

3

گروه را تعریف کنید.

1

4

بیگانگی با جامعه چيست؟سه پيامد آن را براي فرد درجامعه بنويسيد.

برای دیدن بقیه سوالات ادامه مطلب را کلیک کنید
ادامه مطلب
+  نوشته شده در  جمعه سوم دی 1389ساعت 14:53  توسط قاسم احمدي  |